Projektai „ES investicijos“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pradžia (2020-07-30) pabaiga  (2023-01-31)

Projektas: Integralaus psichologinės gerovės ir žmogaus-erdvės sąveikos modelio sukūrimas (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0250)

Projekto tikslas – Sukurti urbanistinio ir architektūrinio erdvių valdymo modelį, nukreiptą į žmonių psichinės ir emocinės sveikatos gerinimą visuomeninės ir komercinės paskirties objektuose.

Pagrindiniai projekto produktai:

1.             Sužaidybinta stresą patiriančių asmenų psichologinės gerovės e-įvertinimo ir e-intervencijos metodika;

2.             Žmogaus-erdvės sąveikos modelio ir erdvinio prototipavimo metodika;

3.             Žmogaus psichologinės gerovės e-intervencijos ir stebėsenos skaitmeninė platforma;

4.             Erdvinio prototipavimo ir žmogaus-erdvės sąveikos modelio skaitmeninė platforma.

Produktai bus paremti inovatyviais techniniais sprendimais bei naujausiais erdvinių, kognityvinių ir sensorinių procesų moksliniais tyrimais ir metodologija.

Finansuojama

iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

 

Projekto vykdytojas:

UAB “INOVACINIAI PROJEKTAI