Mūsų patirtis

UAB „Inovaciniai projektai“ darbuotojai turi sukaupę didelę projektų, tinkamų finansuoti ES struktūrinių ir kitų fondų lėšomis, rengimo ir įgyvendinimo patirtį, todėl savo klientams siūlo aukštos kokybės konsultavimo paslaugas paraiškų rengimo ir projektų administravimo klausimais.

UAB „Inovaciniai projektai“ projektus rengė 2004 - 2006 m. ES struktūrinei paramai gauti. 
UAB „Inovaciniai projektai“ šiuo metu aktyviausiai dirba su 2007 - 2013 m. ES struktūrinių fondų Lietuvoje projektais.

UAB „Inovaciniai projektai“ taip pat rengia projektus pagal kitus fondus