Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

Taikomieji moksliniai kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai privačiajam ir viešajam sektoriui:

  • rinkodaros tyrimai (vartotojų poreikiai, konkurencinė/PEST aplinka);
  • mokymų poreikių tyrimai (mokymo programų kūrimas ir vertinimas, orientuotas į efektyvią pokyčių vadybą);
  • organizacijų vadybos tyrimai (organizacijos valdymo koncepcijos gairių rengimas, įvertinant potencialius žmogiškųjų resursų kompetencijų trūkumus; organizacijos plėtros galimybių numatymas, akcentuojant inovatyvius mokymosi metodus ir plėtojant potencialias organizacines kompetencijas);
  • žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimai (personalo auditas, identifikuojant žmogiškųjų resursų kompetencijas; organizacijos emocinio klimato bei organizacijos kultūros monitoringą, akcentuojant organizacijos narių kaip individų sėkmingos karjeros planavimą);
  • tęstinių studijų, kvalifikacijos sistemos tobulinimo ir perkvalifikavimo tyrimai;
  • verslo vertės nustatymo tyrimai.