Projektų rengimas

  • Projekto idėjos formulavimas;
  • Projekto koncepcijos parengimas;
  • Finansavimo šaltinių paieška;
  • Poveikio aplinkai analizių rengimas;
  • Projekto paraiškos pildymas ir papildomų dokumentų parengimas;
  • Projekto paraiškos komplektavimas ir pateikimas finansuojančiajai institucijai;
  • Projektų galimybių studijos/analizės parengimas.